Image
image
image
image


                                                            Vad är QINOpraktik?

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.
QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga.

Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.
QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.
QINOpraktik skiljer sig oerhört från all annan form av behandling. Vi behandlar obalanser i kroppen och jagar inte efter symptom. För oss är symptom endast slutresultatet av att något inte står rätt till i kroppen. Vi brukar likna det med dominobrickor som faller på varandra. Symptomet kanske är nummer 10 i ordningsföljden. Vi kan inte utgå från denna bricka i våra behandlingar, utan vi letar efter den första dominobrickan i kedjan, det är denna som vi vill "behandla".

 Grundare:

QINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade ovan nämnda tekniker till en egen behandlingsform och filosofi, vilken fick namnet QINOpraktik.
 


 

 


Grundprinciper och filosofi:

Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel, en funktionstörning (t ex haltning efter en fotledsstukning) kan leda till en förändring av den muskulära balansen, vilket orsakar en strukturell störning, som i sin tur kan leda till smärta, och vice versa.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.
Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.

                                                                     
 

Normal balans mellan struktur och funktion  Obalans mellan struktur och funktion
                                               


I exemplet ovan är det endera den vänstra muskeln som blivit överspänd eller den högra som tappat sin spänst.
QINOpraktikens mål är att jämställa denna obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta.
Sjukgymnastik- och massagebehandlingar bearbetar vanligtvis spända muskler med syfte att få dem att slappna av.
I QINOpraktik är det främst de svaga musklerna som behandlas. Denna tanke och filosofi kommer från kinesiologins fader, George Goodheart.


Det har sagt att om du lär någon hur man behandlar så utbildar man tekniker, men om man lär dem varför, så kan man utbilda masters. Det är det våra utbildningar går ut på, att lära dig förstå varför. Varför smärta återuppstår och varför den kommer tillbaka, varför en aktiv behandlingsform är ett måste, etc etc. Vårt mål är att utbilda masters, därför lägger vi stor tonvikt på förståelsen eller mekanismen bakom smärtan eller sjukdomen. I exemplet ovan korrigerar vi naturligtvis obalansen men försöker också att förstå och korrigera anledningen till att obalansen uppstod.
Dock så behandlar QINOpraktikterapeuter inte sjukdomstillstånd, men vi behandlar människan bakom sjukdomen.

 

Läkning kommer inifrån.


Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:

1, Människan är en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.

2, Hjärnan måste vara medveten om problemet.
3, Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor hjärnans lillebror: ryggmärgen)

L
äkning kommer inte utifrån. Den kommer inifrån, när du skär dig på en kniv så läker du - inifrån. Ett plåster eller ett smärtpiller kan lindra, men själva läkningen kommer inifrån. Eftersom vi anser att så är fallet arbetar vi QINOpraktikteraputer med din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att behandlingen ser lite annorlunda ut. Stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem den ska arbeta med och att släppa på eventuella blockeringar som hindrar läkning. En behandling/behandlingserie inleds nästan alltid med att vi skapar balans i bäckenet och bålstabiliteten, sen kan hjärnan oftast själv hitta problemet och lösa det. Läkningen kommer inifrån dig själv.


”There are no incurable diseases, only incurable people” Bernie Seigel, cancerforskare

 


Upper och Lower Cross


Människan föds med olika slags muskler, till exempel har vi så kallade posturala muskler som  ska upprätthålla vår hållning (posturalitet) och andra så kallade inhibitatoriska muskler som ska stänga av. En obalans, eller rubbning mellan dessa två grupper leder till en så kallad ”muskulär obalans”. Det uppstår framför allt två syndrom i kroppen, Upper- och Lower Cross Syndrom.

 

Obalans i muskulatur, nerver och ”insignalerna till hjärnan” (proprioception) skapar problem med lederna, främst i ryggraden, vilken är den struktur som de vanligaste smärtsymtomen härstammar ifrån. En som talat om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates, som 400 f.Kr. ansåg också att rörelseinskränkning leder till energiblockeringar vilket i sin tur leder till bl a smärta och obehag.

 


Energi


Einsteins teori E=MC
2 betyder att Energi = massa * ljusets hastighet i kvadrat.

Massa (kroppen) är lika med energi. Detta är svårbegripligt för de flesta till en början, då hela deras grund är indoktrinerat med kemi, dvs man bygger all sin kunskap utifrån vad västerländska läkare säger; Kemi, kemi, kemi (eller skär bort).

Österländska behandlingsmetoder (och läkare) är mycket mer inriktat mot energi. Det är fel på energierna i kroppen, inte kemin.

QINOpraktikterapeuten arbetar också med energi. Nyare forskning (kvantfysiken) stödjer detta tankesätt till fullo.
Dock kan en energiobalans leda till en kemiobalans..

 

 


Detta var några av de filosofier och tankar som QINOpraktik bygger på. Det är omöjligt att få ner alla dessa tankar på en hemsida.

Våra behandlingar och bakomliggande filosofiska aspekter är väldigt välgrundande i enormt "beprövad erfarenhet". QINOpraktik handlar inte om att vi ska manipulera dig till smärtfrihet, vi arbetar mycket djupare än så. Om du idag arbetar som terapeut av olika slag och vill hjälpa människor på att djupare plan, tänk då igenom vår slogan:

Välj inte vilken utbildning du ska gå, välj den person du vill vara...

Utbildningarna i QINOpraktik fokuserar minst lika mycket på att du som människa och terapeut ska tänka och handla på ett balanserat sätt. Personlighetsutveckling är oerhört viktigt för oss.
Om du bara vill arbeta med Symptombehandling, då är våre kurser INTE för dig. Men om du vill arbeta med att försöka hitta roten, den första dominobrickan, och hjälpa dina kunder/patienter på ett djupare plan, då bör du höra av dig till oss.


Läs mer om kurserna i QINOpraktik
här (fortbildning)
Läs om grundkurserna i QINOpraktik
här (steg 1 och 2, fortbildning för redan färdiga terapeuter)

Yrkesutbilning till
kombinerad Massage- och QINOpraktikterapeut (1-årig), klicka härimage
Yrkesutbilning till QINOpraktik PT, (20 dagar), klicka här

image
image