QINOpraktik, 1

QINOPRAKTIK - Modul 1 - Grundkurs i QINOpraktik


Detta är själva grundkursen men den kommer att ge dig massvis med verktyg (muskeltestnings- analys och diagnostik, tillämpad kinesiologi etc) som kan användas i den dagliga kontakten och behandlingen av patienter/klienter redan dagen efter kursen.


Här får du lära dig fysiologin om varför smärta uppstår och varför vissa får ont och andra inte, samt hur du kan förebygga skador, rehabilitera dessa och lindra symptom här och nu.


I början ligger tonvikt på förståelsen av kroppskonstruktion och bakomliggande fysiologi. En bra förståelse för hur kroppen reagerar vid obalans (muskulär, strukturell eller mental) är nyckeln till rätt behandlingsstrategi. En felaktig diagnos (analys) kan göra att du behandlar felaktigt eller inte får önskat resultat.

Modul 1 kursen kommer att ge dig en större förståelse för hur komplex vår kropp är och vad du kan göra för att få den att fungera optimalt.


Mot slutet av kursen fokuserar vi mer på behandling.

Kort sagt kan man säga att du påbörjar/fortsätter din samling av ”verktyg” och lär dig hur de skall användas.


Detta steg kommer göra dig oerhört väl rustad för att behandla/hjälpa dina patienter/klienter, vare sig det gäller deras akuta smärta eller för att de ska komma ur sitt kroniska smärttillstånd.   


Ett av de viktigaste verktygen som du någonsin kommer få finns med här, Kinetic Chain förståelse, (hur kroppen är funktionellt uppbyggd och hur detta startar en kedjereaktion som leder till smärta och eller nedsatt funktion) som i kombination med muskeltestningsdiagnostik gör dig mycket mer komplett som terapeut.


QINOpraktik, Modul 1 är grundkursen i QINOpraktik. Hela QINOpraktikutbildningen går i kort ut på att lära dig lägga pusslet. Om man bara lär dig hur pusselbiten ser ut genom att bara gå kurser där detta lärs ut (mobilisering, Triggerpunkter, streching, kinesiotejping etc) så blir du expert på just denna pusselbit.

Men det betyder inte att du kan lägga pusslet, förstå problemt från ett helhetsperspektiv. Det är det vi fokuserar på.

Kurs:

QINOpraktik, Modul 1


Kurslängd:    4 dagar

Tider:               09-17


Förkunskaper:

Massör eller liknande (med basmedicin)                                                                                                                   Kursinnehåll:

Kinesiologisk muskeltestning och diagnostik, Applied Kinesiology, Tillämpad- och Fysiologisk Kinesiologi, Kvantfysik, Anatomi, Funktionell Neurologi, Diagnostik,  Fysiologi, Neurofysiologi, Stressetiologi, Smärtanalys (orsak & åtgärd),

Stress och stressreaktioner i kroppen, Differentialdiagnostik, Body Reading, Biomekanik, Integrerad stabilitet- och rehabiliteringsträning, Bäckendysfunktion (analys och behandling), käkleden,  Behandlingstekniker:

Diverse kinesiologiska tekniker, Bäckendysfunktioner och en kiropraktisk mjukdelsteknik (ej manipulation), käkleds-behandling, Stabilitet- och rehabiliteringsträning.Elevbehandlingar:

Efter Modul 1 ska du göra  10 st elevbehandlingar "hemma".Kursintyg:

Efter varje steg erhålls ett kursintyg.