Neuroligisk Balansering

Prestation:

Denna integration är oerhört viktigt när det gäller Sports Performance.

Ta golf till exempel:


Du har 150 meter till hålet. Vinden kommer från vänster, greenen lutar åt det ena eller andra hållet, bunkrar ligger där, stances är så här, greppet så här, använda järn 9:an.


All denna information lagras och bearbetas i den vänstra sidan av hjärnan.

Men flödet, flowet i svingen, koordinationen av muskulaturen etc lagras och bearbetas i den

högra sidan.


Om de två hjärnhalvorna inte inte integrera, eller samarbeta spelar det ingen roll om du är världens bästa analytiker, om informationen inte kan överföras till flyt, rytm och harmoni i den andra halvan, då funkar det helt enkelt inte.

Kurs:

Neurlogisk Balansering

 

Kurslängd:    3 dagar

Tider:               09-17

 

Kurs:

Neurologisk Balansering
 

Kurslängd:    4 dagar

Tider:               09-17

 

Förkunskaper:

QINOpraktik, Modul 2

 

 

Kursinnehåll:

Bland annat: Kinesiologisk muskeltestning och diagnostik, Tillämpad och Fysiologisk Kinesiologi, Neurofysiologi, Filosofi, Teori, Moral och Etik,

Bålstabilitet (behandling och träning), Baskurs i Kinesiska Medicin, Differentialdiagnostik, Filosofi och teori bakom QINOpraktik, Kinetic Chain.

Avancerad Kinesiologi.

 

 

Behandlingstekniker:

Kraniosacral- (Dura Mater) och Kraniell behandling (Osteopati), Synkronisering av Kinesiska Meridiansystemet, Kinesiologisk och Kiropraktisk mjukdelsbehandling, QINOpraktik, Neurologisk balansering, 

 

 

Elevbehandlingar:

Efter Modul 3 ska du göra ytterligare 20 st elevbehandlingar.

 

 

Diplom:

Efter denna kurs får du ett kursintyg. 

Kroppen kommer alltid att välja överlevnad och kommer då stänga av processer som inte har med överlevnad att göra, till exempel läkning av gammal knäskada.

Jag har haft 100-tals kunder som drabbats av en knäskada för många år sedan och fortfarande har problem, trots allt är ”läkt”.

Denna felprogrammering av nervsystemet kan visa sig på olika sätt (förutom att man inte blir bra i knäet) t ex kan benet ”stängas av” under stress, vilket ofta leder till nya skador..

 

Jag kan inte ens börja berätta hur många gånger jag har sett spelare skada sig om och om igen på grund av detta problem, men det går att göra något åt det.

Läkning av gamla skador:

Låt oss säga att du har haft en knäskada för 5-6 år sedan. Kroppen är ska läka denna skada. Kroppen är designad att alla skador, men av någon anledning stängdes detta program av och läkningen stannade helt enkelt upp eller stängdes av. Detta sker oftast då hjärnan måste slå på överlevnadsprogram på grund av till exempel stress eller en virusinfektion. Då måste kroppen välja: läka knäskada eller ta hand om virusinfektionen?


Neurologisk Balansering, Balansera energier


Smärtor i rörelseapparaten blir allt vanligare. Man kan säga att det är vår nya folksjukdom.

Det finns massvis av terapeuter, och läkare, som försöker behandla denna "olyckliga" grupp, men tyvärr blir behandlingsresultaten sällan bestående (delvis på grund av personerna själva) utan besvären återkommer om och om igen. Varför?


Cellerna och vi som cellsamhälle anpassar oss till rådande förhållande. Så... OM en felställning finns så anpassar vi oss efter den. Människan som art har kommit så långt i utvecklingen tack vare en otrolig anpassningsförmåga som gör att kroppen kan lära sig att utföra vissa "onaturliga" rörelser. Enformiga och/eller upprepade rörelser bidrar till felställning och överbelastning.


Balansen mellan olika muskler är mycket viktig! Men... även kroppens förmåga att uppfatta position, balans, energi och mentala tillstånd är otroligt viktiga komponenter för vårt fysiska och psykiska välbefinnande.


Denna kurs kommer att lära dig hur du synkroniserar vänster och höger hjärnhalva, vilket är oerhört viktigt när det gäller att uppnå en långvarig effekt med dina behandlingar.


Stress och/eller trauma orsakar obalans i kroppen och stänger helt enkelt ner de funktioner som inte är relaterade till överlevnad. Denna naturliga försvar är användbar och avgörande för vår överlevnad när vi är t ex i en bilolycka. Men, dessvärre, kvarstår ibland denna ”nedständghet” (som skapa obalans och disharmoni) lång tid efter händelsen och kommer att orsaka problem på många nivåer i vår kropp.

Dyslexi, ADHD

Detta är förmodligen där vi får bäst resultat, Ja, åtminstone det vi gör som har störst inverkan på någon annans liv. Att hjälpa människor med dessa problem är mycket viktigt för en massa människor, särskilt de små (eller stora) glinen,

Neurologiska Balansering (eller Kalibrering) är en viktig del i läkandes av dyslexi och ADHD.

 

Lås upp din potential:

Mellan år 3 och 8, utvecklar vi en hemisfärisk dominans, högerhänt, vänsterfotad och liknande. Men detta är också en tid i våra liv där vi absorberar en hel del information och "sanningar" (vi är inte gjorda av pengar, ingenting är gratis, du måste arbeta hårt för att få något). Alla dessa "sanningar" om oss, och/eller vad som förväntas av oss lagras någonstans i hjärnan. Om det är lagrade på vänster sidan av hjärnan, kommer du över analysera situationen, försöka hitta orsak och verkan, se rationellt på det aktuella problemet.

 

Om ”sanningen"/minnet lagras på den högra sidan av hjärnan kommer det att finnas en hel del känslor inblandade och vid 40, kommer du att ha intern dialog med dig själv och du kan inte analysera eller rationalisera situationen.

För att läka, du behöver full integration hjärnan och det är vad den här helgen handlar om.

 

Lär dig att kalibrera de båda hjärnhalvorna, hur man justerar Atlas kota och hur man omprogrammerar gamla felaktiga mönster i kroppen.

Under kursen lär vi oss balansera dessa obalanser. Kursen blandar västerländskt tankesätt/vetenskap, med kinesiska behandlingsmetoder (ej akupunktur).