Olika Nivåer

Olika nivåer inom QINOpraktik


Det finns tre titlar inom QINOpraktik, Diplomerad, Certifierad och Master.


1, Diplomerad QINOpraktikterapeut:


För att få diplomet "QINOpraktikterapeut" måste du ha uppfyllt följande kriterier/kurser:


1, Du måste ha en grundutbildning på minst dipl Massör (inkl basmedicin, dvs ingen helgutbildning i massage, utan en av SFKM eller KrY

     godkända utbildningar (t ex Axelsons eller Medicinskt Kursforum), eller liknade internationellt om du t ex kommer från England


2, Du måste ha gått QINOpraktik, Module 1 till 4 (sammanlagd kurstid 100 timmar).
     

3, Du måste ha fått godkänt på tre skriftliga tentor och två praktiska prov


4, Du måste ha gjort minst 70 st godkända elevbehandlingar


5, Du måste vara införstådd med QINOpraktikens grunder och accepterat våra etiska och moraliska aspekter.


Alla Diplomerade QINOpraktikterapeuter du hittar på vår internationella sida har gått minst 1 fördjupningskurs vart tredje år.

Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.

Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan och blir då nedgraderad till Student, då vi inte kan säkerställa deras kompetens.

2, Certifierad QINOpraktikterapeut:


För att bli certifierad måste du:

- Ha jobbat med QINOpraktik (som diplomerad) i minst två år

- Gått även QINOpraktik, Modul 5 (rehabilitering, SCS)

- Gått på minst två fördjupningskurser och

- Genomfört minst två st elevklinik på SQS (under handledning):

- Genomfört minst 60 elevbehandlingar hemma.

- Vara medlem i Svenska QINOpraktikförbundet i minst två år


Certifieringen äger rum två gånger per år: Maj/juni och Augusti.

Internationell Certifiering sker hos International QINOpractic Association.


Till Certifieringen:

Tentamen: snitt på 90% rätt. Två tentor, en teoretisk och en praktisk

Alla tentamenfrågor och praktiska moment kommer från QINOpraktik, Module 1-3. Inget annat.


Alla Certifierade QINOpraktikterapeuter du hittar på denna den internationella sidan har gått minst en fördjupningskurs vart tredje år.

Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.

Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan

3, Master of QINOpractic Medicine:


Den högsta nivån inom QINOpraktiken.

Diplomerad QINOpraktikterapeut och uppnått nästa nivå; Certifierierad.

Dessutom måste du:


1, Läsa:

Modul 6 - Neurologisk Balansering (är en fristående kurs som kan tas av vem som helst, bara du har en utbildning inom detta yrke, minst massör)

Module 7 - Emotional Release Technique (ERT) och tillämpad NLP, finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).

Modul 8 - Anti-Stress, Stress Release Technique (finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).

Modul 9 - PSYCH-K, Brain Gym (Educational Kinesiology), plus mer stressanpassade tekniker.

Modul 10 - Tillämpad Energetic Syncronization Therapy (EST), finns ej att få i Sverige idag (bara hos oss).


2, Assisterat vid minst en QINOpraktik, Modul 1 kurs.

3, Arbeta aktivt med QINOpraktik som sin huvudsyssla i minst tre år

4, Minst 120 st behandlingar utöver de 60 som krävdes innan diplomeringen till QINOpraktikterapeut.

5, Gjort minst ytterligare tre klinkdagar på skolan, under handledning (utöver de två som krävdes till Certifieringen)

6, Varit medlem i International QINOpractic Association (QINOpraktikförbundet) i minst tre år


Modul 6 är helt fristående och erbjuds till alla som har någon form av grundutbildning inom hälsa (minst massör), liksom de 2 första dagarna i Modul 9, PSYCH-K (dock inte dag tre som endast kan tas om man är diplomerad QINOpraktikterapeut)

Module 6-10 kan tas i vilken ordning som helst.


Därefter kan du göra provet till Master of QINOpractic Medicine (Hos International QINOpractic Association)


Förutom att du nu har en mycket stabil grund att stå på gentemot dina patienter så har du också rätten att genomföra QINOpraktik Module 1  kursen, under Svenska QINOpraktikskolans flagg och arbeta som lärare på skolan.Certifieringen till Master äger rum två gånger per år: Maj/juni och Augusti.Till Mastercertifieringen:

Tentamen: snitt på 96% rätt. Två tentor, en teoretisk och en praktisk

Alla tentamenfrågor och praktiska moment kommer från QINOpraktik, Module 6-10


Alla Master of QINOpractic Medicine terapeuter du hittar på International QINOpractic Association hemsidsida har gått minst en fördjupningskurs vart tredje år. Det är kravet för att få stå med på denna sida, detta är för våra terapeuters och patienters/kunders trygghet och säkerhet.

Man måste alltså genomföra minst en fördjupningskurs var tredje år, annars tas man bort från hemsidan.   

European College of QINOpractic Medicine


QINOpractic Ltd


Stron House, 100 Pall Mall


London, SW1Y 5EA, UK


Phone: +44 (0)20 3287 8132


Följ oss

Copyright © All Rights Reserved

Skolan

QINOpraktik

Svenska QINOpraktikskolan


Trångsundsvägen 50A

135 52 Tyresö

Telefon: 0707 -  99 66 36

E-post: info@qinopraktik.se