QINOpraktik, 4

QINOPRAKTIK - Modul 4

 

Detta är det fjärde och sista steget för att bli Diplomerad QINOpraktikterapeut.
Här arbetar vi med mycket handfasta tekniker, bland annat en typ av mobilisering (inte kiropraktisk justering), men inte samma mobiliseringsteknik som lärs ut på andra skolor.

Det finns en annan stor skillnad med det vi lär ut och det är att vi använder muskeltestningen som ett mätinstrument var vi ska mobilisera eller rättare sagt korrigera obalanser


Men det viktigaste är att här knyter vi ihop säcken och får en större förståelse.

ÄNTLIGEN.....

Efter kursen har du till slut lärt dig lägga pusslet..

Kurs:

QINOpraktik, Modul 4

 

Kurslängd:    3 dagar

Tider:               09-17

 

Förkunskaper:

QINOpraktik, Modul 4

 

 

Kursinnehåll:

Bland annat: Kinesiologisk muskeltestning och diagnostik, Tillämpad och Fysiologisk Kinesiologi, Neurofysiologi, Filosofi, Teori, Moral och Etik,

Filosofi och teori bakom QINOpraktik, Kinetic Chain. Avancerad Kinesiologi.

 

 

Behandlingstekniker:

Synkronisering av Kinesiska Meridiansystemet, Kinesiologisk och Kiropraktisk mjukdelsbehandling, QINOpraktik

 

 

Elevbehandlingar:

Efter Modul 4 ska du göra ytterligare 20 st elevbehandlingar "hemma" innan du får ditt Diplom.

 

 

Diplom:

Efter denna kurs samt genomförda elevbehandlingar efter kursen (20 st) erhåller du  ett diplom: Diplomerad QINOpraktikterapeut